Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

wedstrijd reglement 2020


HLV. ”DE BRASEM” LOCHEM.
WEDSTRIJD REGLEMENT ZOMER COMPETITIE 2020.

1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en te zullen naleven. Door deelname
aan de wedstrijd gaat U akkoord met dit reglement. Bij vermoeden van overtreden van dit reglement
moet u direct contact opnemen met de wedstrijdleiding: J.Kamphuis 06-13071777.
Na de wedstrijd is reclameren niet meer mogelijk.

2. Hengelkeuze is vrij. Opgetuigde hengels achter U van de waterkant af neer te leggen.
Er mag met één hengel worden gevist. Gebruik van een schepnet is toegestaan, hulp van derden
niet. Een ruim leefnet is verplicht.

3. Per persoon mag maar één nummer getrokken worden, u dient dit nummer in te leveren
bij de wedstrijd commissie. Na het loten is deelname niet meer mogelijk.
Op deze plaats moet u vissen. Kunt u daar door omstandigheden niet vissen
neem dan contact op met de wedstrijd commissie. U dient recht voor het door u gelote
nummer te vissen.

4. Na het eerste signaal mag er gevist en gevoerd worden. Tweede signaal is einde wedstrijd.
hengel direct ophalen. Vis die in het eindsignaal gehaakt is of wordt telt nog mee.

5. Alle wettelijke aassoorten zijn toegestaan uitgezonderd, gekleurde maden. Met deze aassoorten
mag ook niet gevoerd worden. Gebruik van imitaties van aassoorten is toegestaan.

6. Er wordt gevist op gewicht, alle vis telt mee met uitzondering van snoek, snoekbaars en paling.
Indien levend aangeboden. De door u gevangen vis wordt na de wedstrijd gewogen.

7. Er worden 5 wedstrijden gevist waarvan de 4 beste resultaten tellen voor het kampioenschap.
Puntentelling is als volgt: voor het meeste gewicht 50 punten tweede in gewicht 48 punten
enz. Deelname aan de wedstrijd en geen vis is 10 punten.

8. Als u aan de competitie deelneemt en kunt een competitie wedstrijd niet meevissen moet
u zich uiterlijk drie dagen voor de wedstrijd afmelden. Doet u dat niet dan worden 10 punten
per niet afgemelde competitie wedstrijd in mindering gebracht.

9. Indien de wedstrijd wordt gestaakt door onweer of dreigend onweer of andere calamiteiten
dan wordt de desbetreffende wedstrijd op een nader te bepalen datum over gevist.
Alleen de deelnemers die de gestaakte wedstrijd hebben gevist kunnen dan meevissen.

10. Deelnemers die op nummer 1 - 11 -21 enz. zitten worden verzocht om de nummers
op te halen voor het begin van de wedstrijd. Op de volgende manier 1 t/m 10 en 11 t/m 20
enz. en in te leveren bij de wedstrijd commissie. Is nummer 11 of 21 niet aanwezig dan
haalt de nummer 12 of 22 enz. de nummers op.

11. Overtreding van dit reglement wordt bestraft met uitsluiting van de wedstrijd en 50 punten
aftrek van de mee tellende wedstrijden voor de einduitslag.

12. Deelname geschiedt op eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan
personen en/of materiaal welke zijn ontstaan voor, tijdens na afloop of in verband met
deze wedstrijd.

13. De wedstrijd commissie is bevoegd te controleren op het naleven van dit reglement.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de uitspraak van de wedstrijd
commissie beslissend.

14. De visstek moet bij vertrek schoon worden achtergelaten.

Wij wensen U prettige en sportieve wedstrijden toe.